««« گيوتين »»»
ساعت ۱۱:٥٦ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٢ شهریور ،۱۳۸٦ 

چه کسی گفت خدا یک - تا - ست ؟

گردن بزنیدش !!!

چه کسی گفت خدا - دو - تا - ست ؟

گردن بزنیدش !!!

که فریاد از جگر خونین برآورد ؟

گردن بزنیدش !!!

که خواست که مرگ یا که خواست که زندگی ؟

گردن بزنیدش !!!

آن مرد آواز می خواند ؟ آری !

گردن بزنیدش !!!

کدام زن زاد کودکی معصوم ؟

گردن بزنیدش !!!

کدام ، کدامشان شبانه خواهد لغزید به بستر شراره افکن انسان ؟

گردن بزنیدش !!!

خدا ؟

       فرشته ؟

                   انسان ؟

گردن بزنیدش !!!


کلمات کلیدی: